TakkaVertailua

Takan runkomateriaalien ominaisuuksia vertailtaessa on merkittävän suuria eroja mm.niiden varaavuudessa, kestävyydessä, tehossa, käyttömukavuudessa ja päästöissä. Takan hankkijan annetaan ymmärtää että ne ovat likimain samanvertaisia takka kuin takka. Mielipiteenäni ja omakohtaisten kokemusten perusteella voin todeta esim. tiilen käytöstä takan runkoaineena, sen olevan jo ei perusteltu takan jatkuvassa käytössä. Tiilen ominaispaino on vain n.600 kg/m3, kun monet muut esim. Croval-massa on vastaavasti n.2800 kg/m3 eli melkein viisinkertainen ominaispainoltaan. Käytännössä se merkitsee, että saadakseen tiilitakasta 1,5 kw:n tehon tarvitsee polttaa kaksi tuhtia pesällistä puuta. Ennen kuin iso hiillos on hiipunut ja tummunut niin paljon, että savupelti voidaan sulkea, on tarvittu lukuisia kohenteluja ja monen tunnin vaivannäkö/ seuranta / lämmityskerta.
Ominaispainoltaan lähes viisinkertaisesta materiaalista valmistettu takka on teholtaan n.3-5 kw koosta riippuen ja varaa parhaimmillaan em.tehot poltettaessa kaksi todella pientä puuannosta yht. n.7,5 kg/ lämmityskerta.  Tällöin Takkaa on vaivattomampaa käyttää ja olohuoneesta näinollen ei tule pannuhuonetta. Nykypolttotekniikalla  puut palavat niin ettei kerry sanottavasti pihalle vietävää tuhkaa. Massan suuri varauskyky, lyhytkestoinen vaivaton käyttö, puun kulutus, olemattomat päästöt,ja monissa takkamalleissa olevat ilmahuuhtelut estämässä pesänluukkujen lasien nokeentumista.  Siinä etuja ja faktoja, jotka olisi hyvä tulla suuren yleisön tietoon takkoja koteihin ja mökeille valittaessa.

Näinollen, takkaa käytetäänkin enemmän kun sen käyttö on vaivatonta ja mutkattomampaa, ja tällöin se parantaa samalla asumismukavuutta. Nykyään monelle on merkityksellistä myös palamattomien pienhiukkasten määrä joita todennäköisesti tullaan suitsimaan suodattimin ja imurein ja se osaltaan aiheuttaa monelle lisäkustannuksia tulevaisuudessa. Esim. Croval-massa runkoisissa Warmauunien takoissa CO- määrät on jo alle 0,1 yksikköä koko palamisen ajan joten ko. tuotteet ovat myös puunkulutuksen ja päästöjen määrissä optimoidut / ovat tavoitteiden/ vaatimusten mukaisia.